Vaptech ընկերության պատվիրակության այցը

31-03-2021

«ՄԷԿ» ՓԲԸ տնօրեն Արտաշես Կիրակոսյանն ընդունեց բուլղարական Vaptech ընկերության ներկայացուցիչներին։ վերջիններիս այցի նպատակն էր «ՄԷԿ» ՓԲԸ պատվերով ուսումնասիրել Արգել ՀԷԿ-ի հիդրոագրեգատների արդյունավետության բարձրացման հնարավորությունները, գնահատել ուսումնասիրության արդյունքում հնարավոր միջամտության հնարավոր տնտեսական արգասիքը, սարքավորումների հուսալիության բարձրացման և աշխատանքի ժամկետի երկարաձգման հնարավորությունները։