Գնման ծանուցումներ

× Մաքրել բոլորը
2024 թ.Հունվարին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 01-12-2023

ավարտի օր`01-12-2024

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր ծառայությունների վճարովի մատուցման 2024-ՀՀՎ-01 1/9/2024 10.01.2024 13 800 000,      ներառյալ ԱԱՀ «ԲԻ-ԴԻ-Օ ԸԴՎԱՅԶՈՐԻ» ՓԲԸ
2 Պայմանագիր կապալի  2024-ԳՏՏ/ԳԲ-01 1/15/2024 19.01.2024 ≤ 58 800 000    ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
3 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արգել» ՀԷԿ-ի № 1 հիդրոագրեգատի օժանդակ սարքավորումների նորոգման աշխատանքների կատարման 2024-ԳՏՏ/ԳԲ-02 1/15/2024 19.01.2024 6 444 443.64     ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» ՀԷԿ-ի № 1 հիդրոագրեգատի նորոգման աշխատանքների կատարման 2024-ԳՏՏ/ԳԲ-03 1/16/2024 19.01.2024 53 573 559.2    ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
5 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» ՀԷԿ-ի № 2 հիդրոագրեգատի նորոգման աշխատանքների կատարման 2024-ԳՏՏ/ԳԲ-04 1/16/2024 19.01.2024 37 986 994.14    ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
6 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» ՀԷԿ-ի № 1 ՀԱ-ի ջրահովացուցիչների վերականգնման, ՀԱ-ին ջրահովացուցիչների միացման խողովակների փոխարինման նորոգման աշխատանքների կատարման 2024-ԳՏՏ/ԳԲ-05 1/17/2024 19.01.2024 7 452 201.07    ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
7 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» ՀԷԿ-ի 110 կՎ լարման ԲԲՍ-ի երկրորդային շղթաների մալուխների փոխարինման և նոր արկղերի տեղադրման աշխատանքների կատարման 2024-ԳՏՏ/ԳԲ-06 1/17/2024 19.01.2024 10 048 217.83    ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
8 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» ՀԷԿ-ի դրենա-ժային 4 հատ և վթարային 1 հատ պոմպերի արգելա-նիվների (храповик) գործարանային պայմաններում վերականգնման աշխատանքների կատարման 2024-ԳՏՏ/ԳԲ-07 1/17/2024 19.01.2024 7 883 912.84     ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
9 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Հրազդան» ՀԷԿ-ի № 1 հիդրոագրեգատի տուրբինային առանցքակալի նորոգման աշխատանքների կատարման 2024-ԳՏՏ/ԳԲ-08 1/18/2024 19.01.2024 9 879 220.29     ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
10 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Հրազդան» ՀԷԿ-ի 110 կՎ լարման ԲԲՍ-ի երկրորդային շղթաների մալուխների փոխարինման և նոր արկղերի տեղադրման աշխատանքների կատարման 2024-ԳՏՏ/ԳԲ-09 1/18/2024 19.01.2024 3 814 144.82     ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
11 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Հրազդան» ՀԷԿ-ի № 1 և № 2 հիդրոագրեգատների թվով 4 հատ յուղահովացուցիչների և 16 հատ օդահովացուցիչների նորոգման աշխատանքների կատարման 2024-ԳՏՏ/ԳԲ-10 1/18/2024 19.01.2024 19 369 376.51     ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
12 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ վարչական շենքի ծառայողական թիվ 307, 319, 107 սենյակների հարդարման աշխատանքների կատարման 2024-ԳՏՏ/ԱԽ-01 1/17/2024 24.01.2024 1 032 429        ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
13 Պայմանագիր «ՄԷԿ»ՓԲԸ Արզնի ՀԷԿ-ի ճնշումային խողովակաշարի հակակոռոզիոն ներկման աշխատանքների կատարման  2024-ԳՏՏ/ԱԽ-02 1/18/2024 24.01.2024 32 108 387        ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
14 Պայմանագիր «ՄԷԿ»ՓԲԸ «Քանաքեռ» ՀԷԿ-ի ճնշումային ավազանի աղբահան մեքենայի նորոգման աշխատանքների կատարման 2024-ԳՏՏ/ԳԲ-11 1/23/2024 29.01.2024 10 217 660.89     ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
15 Պայմանագիր «ՄԷԿ»ՓԲԸ «Քանաքեռ» ՀԷԿ-ի № 1    ՀԱ-ի  նորոգման (ուղղորդ սարքի շարժաբերի յուղի կաթոցի վերացման, տեխնիկական ջրերի զտիչի նորոգ-ման) աշխատանքների կատարման 2024-ԳՏՏ/ԳԲ-12 1/23/2024 29.01.2024 16 629 523.01       ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ
16 Պայմանագիր «ՄԷԿ»ՓԲԸ «Արզնի» ՀԷԿ-ի № 2 ՀԱ-ի գնդային փականի ապամոնտաժման օղակից և կիպացման հատվածներից ջրային արտահոսքի վերացման աշխատանքների կատարման 2024-ԳՏՏ/ԳԲ-13 1/24/2024 29.01.2024 3 868 506.39       ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ԲԲԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ
2023 թ. նոյեմբերին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 01-11-2023

ավարտի օր`01-11-2024

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արգել» ՀԷԿ-ի ճնշումային խողովակաշարի հենապատի նորոգման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-26 10/26/2023 01.11.2023 44 955 148 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
2 Պայմանագիր կապալի_ Հրազդան և Արգել ՀԷԿ-երի պահակակետերի նորոգումներ 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-27 10/26/2023 01.11.2023 7 172 793 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
3 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Քանաքեռ» ՀԷԿ-ի № 1 և № 2 դերիվացիոն ջրանցքների վերանորոգման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-28 10/27/2023 01.11.2023 ≤ 12 000 000 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արգել» ՀԷԿ-ի № 3 դերիվացիոն ջրանցքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-29 10/30/2023 01.11.2023 ≤ 18 000 000 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
5 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արզնի» ՀԷԿ-ի № 2 դերիվացիոն ջրանցքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-30 10/31/2023 01.11.2023 ≤ 15 000 000 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
6 Պայմանագիր տրանսպորտային միջոցի վարձակա-լության` դրա կառավարման և տեխնիկական շահա-գործման ծառայությունների մատուցմամբ 2023-ՏՎ-08 11/6/2023 13.11.2023 ≤ 4 000 000 ներառյալ ԱԱՀ «Տեխշին գրուպ» ՍՊԸ
7 Պայմանագիր նախագծային աշխատանքների կապալի 2023-ԳՄՎ-11 11/6/2023 13.11.2023 ≤ 42 000 000 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգացանցնախագիծ Ինստիտուտ» ՓԲԸ
8 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» ՀԷԿ-ի 25 մթն. կոմպրեսորի փոխարինման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-47 11/21/2023 27.11.2023 3 782 895.60 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ՓԲԸ
9 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» ՀԷԿ-ի հակահե-ղեղատար համակարգերի վերականգնման աշխատանքների կատարման` լողանների (поплавок) և էլեկտրական վահանների արդիականացմամբ ու փոխարինմամբ 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-48 11/22/2023 27.11.2023 9 811 948.80 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ՓԲԸ
10 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Երևան -1» ՀԷԿ-ի մեքենայական սրահի հրդեհից վնասված հատվածի նորոգման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-32 11/23/2023 30.11.2023 2 409 514 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
11 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ վարչական շենքի օժանդակ շինությունների ճակատների դեկորատիվ ներկման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-33 11/23/2023 30.11.2023 6 364 495  ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
12 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արգել» ՀԷԿ-ի № 1 հիդրոագրեգատի բանվորական անիվի համար 8 հատ հեղույս մանեկների պատրաստման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-51 11/24/2023 01.12.2023 9 309 101.28  ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ՓԲԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ
2023 թ. հոկտեմբերին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 01-10-2023

ավարտի օր`01-10-2024

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Քանաքեռ» ՀԷԿ-ի  շենքի մարտկոցների սենյակի նորոգման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-21 10/5/2023 10.10.2023 6 799 790 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Երևան-3» ՀԷԿ-ի շենքի մարտկոցների սենյակի նորոգման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-22 10/5/2023 10.10.2023 1 819 933 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
3 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Հրազդան» ՀԷԿ-ի գեներատորային սրահների նորոգման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-23 10/5/2023 10.10.2023 30 284 932 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» ՀԷԿ-ի ձկնա-պաշտպան կառույցի № 25 պահակակետի և հերթափո-խի սենյակի հարդարման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-24 10/6/2023 10.10.2023 2 052 551 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
5 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Քանաքեռ» ՀԷԿ-ի վահանակի կառավարման սենյակի հատակների լաքապատման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-25 10/9/2023 10.10.2023 1 529 724 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
6 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արգել» ՀԷԿ-ի № 1 հիդրոագրեգատի նորոգման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-38 10/6/2023 11.10.2023 45 497 108.41 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ՓԲԸ
7 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Քանաքեռ» ՀԷԿ-ի  շենքի մարտկոցների սենյակի նորոգման աշխատանքների կատարման (Փոփոխված) 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-21 10/5/2023 11.10.2023 6 973 037 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
8 Պայմանագիր մատակարարման_դիզել-գեներատոր 2023-ԳՄՎ-08 10/5/2023 12.10.2023 17 160 000 ներառյալ ԱԱՀ «Ինս էլեկտրո» ՍՊԸ
9 Պայմանագիր մատակարարման 2023-ԳՄՎ-09 10/17/2023 18.10.2023 9 710 350 ներառյալ ԱԱՀ ԱՄՊԵՌ  ՓԲԸ
10 Պայմանագիր մատակարարման 2023-ԳՄՎ-10 10/17/2023 18.10.2023 1 721 220 ներառյալ ԱԱՀ Մետալուրգ ՓԲԸ
11 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ  «Սևան» հիդրոէլեկտրակայանի 110 կվ լարման ԲԲՍ-ի երկրորդային  շղթաների  մալուխների փոխարինման աշխատանքների կատարման  2023-ԳՏՏ/ԳԲ-40 10/17/2023 20.10.2023 8 987 611.12 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ՓԲԸ
12 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ  «Հրազդան» հիդրոէլեկտրակայանի 110կվ լարման ԲԲՍ-ի երկրորդային  շղթաների  մալուխների փոխարինման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-41 10/17/2023 20.10.2023 6 459 650.48 ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ՓԲԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ
2023 թ. սեպտեմբերին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 01-09-2023

ավարտի օր`01-09-2024

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր անվտանգության համակարգերի մատակարարման` տեղադրման /մոնտաժման/ աշխատանքների կատարմամբ 2023-ՆԱՎ-02 9/1/2023 01.09.2023 7 800 000 ներառյալ ԱԱՀ  «Դելտա Սեքյուրիթի» ՍՊԸ
2 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Արզնի» ՀԷԿ-ի ճնշումային խողովակաշարի հակակոռոզիոն ներկման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-17 9/25/2023 29.09.2023 33 471 034 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
3 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ վարչական շենքի պահակատան նորոգման աշխատանքների կատարմա 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-18 9/26/2023 29.09.2023 2 396 040 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
4 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Քանաքեռ» ՀԷԿ-ի ճնշումային խողովակաշարի հակակոռոզիոն ներկման աշխատանք-ների լրացուցիչ ծավալի կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-19 9/26/2023 29.09.2023 1 618 322 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
5 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Քանաքեռ» ՀԷԿ-ի պատվարի մաքրման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-20 9/27/2023 29.09.2023 26 876 056 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
6 Պայմանագիր կապալի 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-36 9/28/2023 04.10..2023 58 124 021.7 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
7 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» ՀԷԿ-ի 40 տոննա բեռնվածության կռունկի վերանորոգման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-37 9/29/2023 04.10.2023 9 231 165.17 ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ
2023 թ. օգոստոսին կնքված պայմանագրեր

հայտարարման օր` 01-08-2023

ավարտի օր`01-08-2024

Պայմանագրի անվանումը Պայմանագրի N

Կնքման ամսաթիվ

Հրապարակման ամսաթիվ Պայմանագրի գին Կոնտրագենտ
1 Պայմանագիր ոչ ճնշումային հիբրիդային «Վոլգա-Տրիտոն» հաշվիչ հոսքաչափերի խորության և արագության ոչ կոնտակտային չափման հավաքածու-ների մատակարարման` տեղադրման (մոնտաժման)  2023-ԳՄՎ-07 01.08.2023 03.08.2023 20 178 000      ներառյալ ԱԱՀ «ՀԻԴՐՈ ՍՈԼՅՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ
2 Պայմանագիր ավտոտրանսպորտի առուվաճառքի 2023-ՏՎ-05 04.08.2023 04.08.2023 6 000 000 ռուբլի, առանց ԱԱՀ «ՎԱԼՏԵՐ» ՄՊԿ ՍՊԸ
3 Պայմանագիր հոսքաչափ-հաշվիչների  մատակա-րարման` տեղադրման (մոնտաժման) աշխատանքների կատարմամբ 2023-ԳՄՎ-06 04.08.2023 04.08.2023 20 840 000      ներառյալ ԱԱՀ «ԼՈԿԱՏՈՐ» ՓԲԸ
4 Կապալի պայմանագիր_Հրազդան ՀԷԿ - 2ՀԱ 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-28 07.08.2023 10.08.2023 258 000 000      ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ԷԼԵԿՏՐՈ» ՓԲԸ
5 Կապալի պայմանագիր_Երևան-3 ՀԷԿ - ՀԱ 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-29 07.08.2023 10.08.2023 258 000 000      ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ԷԼԵԿՏՐՈ» ՓԲԸ
6 Կապալի պայմանագիր_Արգել ՀԷԿ - 3 ՀԱ 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-30 07.08.2023 10.08.2023 241 000 000      ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ԷԼԵԿՏՐՈ» ՓԲԸ
7 Կապալի պայմանագիր_Արզնի ՀԷԿ - 3 ՀԱ 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-31 07.08.2023 10.08.2023 241 000 000      ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ԷԼԵԿՏՐՈ» ՓԲԸ
8 Կապալի պայմանագիր_Քանաքեռ ՀԷԿ - 1 ՀԱ 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-32 07.08.2023 10.08.2023 258 000 000      ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ԷԼԵԿՏՐՈ» ՓԲԸ
9 Կապալի պայմանագիր_Քանաքեռ ՀԷԿ - 2 ՀԱ 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-33 07.08.2023 10.08.2023 258 000 000      ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ԷԼԵԿՏՐՈ» ՓԲԸ
10 Կապալի պայմանագիր_Քանաքեռ ՀԷԿ - 3 ՀԱ 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-34 07.08.2023 10.08.2023 375 500 000      ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ԷԼԵԿՏՐՈ» ՓԲԸ
11 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Սևան» ՀԷԿ-ի վարչական շենքի տանիքի հակասառեցման մալուխների ցանցի անցկացման աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԱԽ-16 04.08.2023 10.08.2023 2 187 432       ներառյալ ԱԱՀ «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
12 Պայմանագիր «ՄԷԿ» ՓԲԸ «Երևան-3» ՀԷԿ-ի կամրջակային կռունկի վերանորոգման /արդիականացման/ աշխատանքների կատարման 2023-ԳՏՏ/ԳԲ-35 8/15/2023 17.08.2023 6 498 348.61  ներառյալ ԱԱՀ «Էներգանորոգում» ՓԲԸ
13 Պայմանագիր ավտոմեքենաների վերանորոգման աշխատանքների կատարման և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների մատուցման 2023-ՏՎ-07 8/31/2023 01.09.2023 10 000 000 չգերազանցող, ներառյալ ԱԱՀ «ԱՎԱՆԳԱՐԴ ՄՈԹՈՐՍ» ՓԲԸ

 

Կնքված պայմանագիր
Ընթացիկ