«ՄԷԿ» ՓԲԸ-ի արտադրված էլեկտրաներգիան կՎտժ
«ՄԷԿ» ՓԲԸ վիճակագրություն
Տեղակայված հզորություն                     561 Մվտ   
2016թ. արտադրվել է                          405.464  կՎտժ
Հետադարձ կապ
0021, ք. Երևան, Ադոնցի փող., 10բ շենք
Հեռ.: (+374 10) 24 50 99, 23 08 12
Ֆաքս: (+374 10) 24 51 99
Էլ-փոստ office@mek.am
Երևան ՀԷԿ III
Երևան ՀԷԿ III – յոթերորդ աստիճանը, որը նույնպես գտնվում է Երևանի կիրճում: Նրա դերիվացիոն ջրանցքը և ճնշումային հանգույցը հանդիսանում են Արտաշատի ոռոգման ջրանցքի հանգույցը: Ճնշումը կազմում է 40մ: ՀԷԿ-ի շենքը վերգետնյա է: Հիդրոագրեգատն ունի 5,0ՄՎտ շառավղաառանցքային տուրբին:

Ընկերության հիդրոկայանի ազգատնտեսական նշանակությունը

Սևանա լիճը և Հրազդան գետն ունեն բացառիկ կարևորության ռազմավարական նշանակություն Հայաստանի Հանրապետության համար, հատկապես Արփա և Որոտան գետերի հոսքը Սևանա լիճ ուղղող ջրթափ թունելը շահագործման հանձնելուց հետո:

Սևան Հրազդան Կասկադը հանդիսանում է էլեկտրաէներգիայի արտադրության կայուն շարունակական աղբյուր` ապահովելով հանրապետության ոռոգվող հողերի 70% ոռոգումը, արդյունաբերական և տնտեսական ջրամատակարարումը:

 Կասկադի կայանները ապահովում են Հայաստանի էներգիայի օրական, դեկադային, տարեկան կարգավորումները, ապահովելով դրա անխափան և անվտանգ աշխատանքը:

Կասկադի կայանները կարող են հանրապետության ամբողջական շրջափակման դեպքում ապահովել մինչև 2.0մլրդ կՎտ/ժ էլեկտրաէներգիա, ինչպես այն պատահեց 1993-1995թթ.:

Արտադրության միջին տոկոսը 2003-2011թթ. (մլն կՎտժ)
 
     
© «ՄԷԿ» ՓԲԸ 2003-2016
      0021, ք. Երևան, Ադոնցի փող., 10բ շենք
(+374 10) 24 50 99, 23 08 12
office@mek.am