«ՄԷԿ» ՓԲԸ-ի արտադրված էլեկտրաներգիան կՎտժ
«ՄԷԿ» ՓԲԸ վիճակագրություն
Տեղակայված հզորություն                     561 Մվտ   
2016թ. արտադրվել է                          405.464  կՎտժ
Հետադարձ կապ
0021, ք. Երևան, Ադոնցի փող., 10բ շենք
Հեռ.: (+374 10) 24 50 99, 23 08 12
Ֆաքս: (+374 10) 24 51 99
Էլ-փոստ office@mek.am
Արզնի ՀԷԿ
Արզնի ՀԷԿ   -  Կասկադի չորրորդ աստիճանը:
  Այն ներառում է`
     - գլխավոր հիդրոհանգույց,
     - ջրաթեքում,
     - ճնշումային ավազան,
     - դատարկ ջրթողիչ սահանք ,
     - ճնշումային խողովակաշար,
     - կայանի և արտադրողականությունը բարձրացնող ենթակայանի շենք

Արզնի ՀԷԿ-ի գլխամասային հիդրոհանգուցը իր մեջ է ներառում զանգվածային բետոնե ամբարտակ (խորը պատնեշի մասով) , երկու անցքերով ջրընդունիչ` բարակ պաշտպանիչ ծածկով, և երկու промывные սրահով: Ամբարտակը կազում է Արգելի ջրամբարը (150.0 հազ.մ3):

 Ջրաթեքում` անճնշում, 8կմ երկարությամբ, ափի երկարությամբ ձգվող, իր մեջ ներառում է երկու թունել` 4.1կմ երկարությամբ և 3.8կմ երկարությամբ երկու ջրանցքներ` երկու ակվեդուկերով:

Ճնշումային ավազանը իր կազմում ունի դատարկ սիֆոնե ջրթողիչ, ջրելք դեպի ամենամեծ ոռոգման ընտրանուն` Արզնի-Շամիրամ ջրանցքին և ջրընդունիչ խցիկով ճնշումային խողովակաշարի համար անցք:

Դատարկ ջրթողիչ սահանք` բետոնե բաց տիպի սիֆոնե ջրթողիչ, որը թույլ է տալիս ավտոմատ կերպով ջուրը բատարկել, երբ այն հասնում է մաքսիմալ մակարդակի:

Կոմբինացված տիպի ճնշումային խողովակաշար: Ստորգետնյա մետաղական մասը վերջում ունի հավասարիչ ջրամնաբար, որը բացառում է հիդրավլիկ հարվածի երևույթը և 100մ ուղղահայաց հանքահոր: Այնուհետև երեք հորիզոնական ջրատարերով ջուրն բարձրանում է դեպի երեք տուրբիններ:

Կայանի շենքը և արտադրողականությունը բարձրացնող ենթակայանը գտնվում են 100մ խորությամբ: Կիրճի նշագծում հորիզոնական գետնանցքը դուրս է գալի դեպի մակերես: Մեքենաների սրահում տեղակայված են երեք հիդրոագրեգատ` 23.5ՄՎտ հզորությամբ, շառավղաաձանցքային տուրբիններով:

Արտադրության միջին տոկոսը 2003-2011թթ. (մլն կՎտժ)
 
     
© «ՄԷԿ» ՓԲԸ 2003-2016
      0021, ք. Երևան, Ադոնցի փող., 10բ շենք
(+374 10) 24 50 99, 23 08 12
office@mek.am